Göğüs Cerrahi Ve Tüberküloz

Akçiğer ve solunum sisteminde oluşan hastalıkları tanı ve tedavisi ile ilgilenen ana bilim dalıdır. Astım, alerjik hastalıklar , bronşit, zature, tüberküloz, akciğer embolisi, kronik öksürük, akcipğer kanseri sırasında oluşan solunm hastalıkları, sigara bağımlılığa bağlı olarak gelişen hastalıklar gibi pek çok rahatsızlık ile ilgilenen bölüm hekimleri, multidisipliner yaklaşımı ile çalışarak tedavi düzenler.