Vizyon ve Misyon

VİZYONUMUZ

Etik ilkelerden asla ödün vermeden seçkin kadrosu ile bilimsel ve teknolojik gelişmeleri takip eden; hasta, hasta yakını ve çalışan memnuniyeti odaklı, ulusal kalite standartlarında hizmet anlayışı ile  hizmet veren, bölgemizin örnek hastanesi olmak.

MİSYONUMUZ

Etik ilkeler ve kalite standartları doğrultusunda bilimsel ve teknolojik gelişmeleri takip ederek; hasta ve çalışan güvenliğini ve memnuniyetini ön planda tutan, hasta haklarına saygılı, çevreye duyarlı, nitelikli sağlık çalışanlarıyla, sürekli eğitim ve gelişim çabasıyla toplumsal faydayı gözeten bir yaklaşımla etkin, etkili, verimli, güvenilir, güler yüzlü, toplumun yaşam kalitesini yükselten sağlık hizmeti sunmaktır.

DEĞERLERİMİZ

İnsani değerleri önemsemek

Hasta sağlığı ve güvenliğine önem vermek

Bilimsel ve araştırmacı olmak

Herkese eşit ve hakkaniyetli yaklaşmak

Teknolojik olmak

Etik ve güvenilir olmak

Etkili ve bütünsel olmak

Şeffaf ve samimi olmak

Mükemmeliyetçi olmak

Çalışanların gelişimine ve memnuniyetine önem vermek

Yenilikçi ve çağdaş olmak

Empati yapmak

 

Amaçlar: 

Yüksek nitelikli hasta bakımı ve tedavi hizmetlerini  düşük maliyetle üretmek ve bunu ihtiyaç sahiplerine sunmak, gelirden ve hastalardan  sağlanan gelirleri en ekonomik şekilde kullanarak daha çok sayıda hastaya hasta bakımı ve tedavi hizmeti üretmek, Milli düzeydeki istihdam politikasına, ekonomik ve sosyal kalkınmaya katkıda bulunmak için en son tıbbi ve teknolojik bilgilere dayalı eğitim ve araştırma metotlarını kullanmak.

Modern çağın gereklerine ve memleket gerçeklerine uygun, süratli, disiplinli, üstün kaliteli ve ekonomik bir hastane işletmeciliği sağlamak

Hedeflerimiz

En ileri bilgi ve teknolojinin yeterli düzeyde ve konforlu bir ortamda sunulduğu, hasta odaklı bir hastane işletmeciliği ile örnek bir model oluşturan, bölgesel düzeyde tanınan ve tercih edilen, hasta ve çalışan memnuniyetinin en üst düzeye ulaştığı mükemmel tıbbi bakım hizmetleri ile konforlu otelcilik hizmetlerinin birbirini tamamlayacak şekilde sunulduğu, lider bir sağlık kuruluşu olmayı hedeflemektedir.

Kalite politikamız

Ulusal ve uluslararası kalite standartlarını  benimseyerek yönetimsel  destekle, hasta ve çalışan memnuniyeti odaklı, ölçme ve iyileştirme mekanizmalarını kullanarak sürekli eğitimle gelişmeyi destekleyen yüksek kaliteli hizmet sunmak , kalite yönetim sisteminin sürekliliğini sağlamak ve çalışanlar tarafından benimsenmesini sağlamak üzere kurulmuştur.

Yönetim politikamız

Gizlilik, açıklık, eşitlik,mahremiyet ilkelerine bağlı kalarak bütün yasal sorumlulukları yerine getirmek. "Biz" ruhunu kurum kültürü olarak benimsemek. İnsan odaklı hizmet vermek. Yönetim süreçlerine bütün grup çalışanları ile birlikte karar vermek

Çevre Politikası

Ulusal mevzuat ve uluslararası standartlara göre çevreyi koruma ile ilgili yükümlülüklerin yerine getirmek

Doğal kaynakların korunması ve enerji tasarrufunun gerçekleştirmek

Tüm çalışanlarımızın çevre konusunda bilinçlendirmek  ve eğitmek

Atıkların azaltılması, kaynağında doğru ayrıştırılması, mevcut atıkların çevreye zararının en aza indirmek,

Oluşan tüm atıkların sadece yetkilendirilmiş firmalara teslim etmek,

Çevreye olan etkilerin minimum düzeyde tutmak