Bilgi Güvenliği

Van Özel Akdamar Hastanesi üst yönetimi hizmet sunumunun bilgi güvenliği çerçevesinde gerçekleştirilmesi için gerekli tüm destek ve kaynakları sağlamayı,bilgi güvenliği gerekliliklerinin yerine getirilerek sürecin etkinliği ve sürekli iyileştirilmesini taahüt eder;

 

Başta kişisel sağlık verileri olmak üzere yazılı ve elektronık ortamda saklanan her türlü verinin gizlilik,bütünlük ve erişiebilirliği sağlanacaktır.

Bilgi Güvenliği Yönetim Sistemi standart şartları ve gereksinimlerine uygunluk sağlanacaktır.

Özel Akdamar hastanesinin’nin BGYS kapsamı dâhilindeki, kurumsal ve kişisel bilgilerin ya da üçüncü taraflara ait olmasına bakılmaksızın, üretilen ve / veya kullanılan bilgilerin gizliliği her durumda güvence altına alınacaktır.

Kapsam dâhilinde tüm bilgi varlıklarının bilerek veya bilmeyerek yetkisiz kullanımı, değiştirilmesi, açıklanması ve hasara uğratılması önlenecektir.

Bilgi varlıkları üzerindeki risklerin değerlendirmesi yapılarak tespit edilen risklerin kabul edilebilir düzeylere indirilmesi sağlanacaktır.

Personelin bilgi güvenliği farkındalığını arttıracak ve sistemin işleyişine katkıda bulunmasını teşvik edecek eğitimler düzenli olarak kurum çalışanlarına, yeni işe giren çalışanlara verilecek Bilgi güvenliği olaylarına ait gerçek ya da şüpheli tüm ihlâller rapor edilerek, tekrar etmesini engelleyici önlemler alınacaktır.

İş sürekliliği sağlanarak; bilginin etkin, doğru, hızlı ve erişim yetkileri gözetilerek güvenli bir biçimde kullanılması sağlanacaktır.

Özel Akdamar hastanesi peroneli tarafından sunulan tüm hizmetler başta bilgi güvenliği ile ilgili yasalar olmak üzere Sağlık Bakanlıgı Bilgi Güvenliği Politikaları klavuzunun gerektirdiği şartlara ve dökümante edilmiş kurumsal politikalara uygun olarak yürütülecektir.